Jolly Phonics Course

฿7,990.00 ฿5,990.00
฿7,990.00 ฿5,990.00

Jolly Phonics 

เด็กไทยรู้จัก 42 เสียง อ่านออก 1,200 คำ ทำได้ภายใน 7 สัปดาห์

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียน

 • ความเข้าใจในการออกเสียงที่ถูกต้อง
 • เชื่อมโยงเสียงกับตัวอักษรได้
 • ผสมเสียงและอ่านได้สำเนียง

ชุดหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน

Jolly Puipil Book เล่ม 1-3 ครบ

Phonics Charts For Thai Kids

Jolly Word Book 1,200 คำศัพท์

เกี่ยวกับคอร์ส

การเตรียมความพร้อมให้ลูก อ่านออก เขียนได้เป็น ทักษะที่จำเป็นที่สุดในช่วงวัยนี้ เพราะเด็กเล็กเก่งเรื่อง “ การเลียนเสียงธรรมชาติ ”  “ ฝึกลิ้นให้เหมือนเจ้าของภาษา ” ที่สำคัญถ้าลูกสามารถเชื่อมโยง “ เสียง กับ ตัวอักษร ” ได้ ลูกจะ “ อ่านภาษาอังกฤษออก ” ตลอดชีวิต

ทักษะที่จะได้รับ

“ การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วย Jolly Phonics ” ลูกๆอ่านออกเสียงได้อย่างคล่องแคล่วมั่นใจ

kids speak english phonics

ออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ

alphabet jolly phonics engbrain

รู้ความสัมพันธุ์ระหว่างเสียง กับตัวอักษร

จำเสียงเพื่อเขียนและสะกดทุกคำใดๆอย่างเป็นระบบ (ไม่ต้องท่องศัพท์แบบคัดร้อยจบ)

book jolly phonics engbrain

อ่านภาษาอังกฤษออก ตลอดชีวิต

book jolly phonics engbrain_2

มีพื้นฐานต่อยอดในระยะยาว

kids phonics

ไม่กลัวภาษาอังกฤษอีกต่อไป

ลักษณะการเรียน

video jolly phonics engbrain course

จำนวนวิดีโอทั้งหมด 56 วิดิโอ ความยาวแต่ละตอนประมาณ 15-20 นาที

learn play jolly phonics engbrain course

แบ่งเวลาเรียน 1 สัปดาห์ 2-3 วิดิโอ สามารถจัดตารางเรียนได้เอง จะเรียนเวลาใดก็ได้ ใช้เวลา 6-8 สัปดาห์ จะจบหลักสูตร วิดีโอดูได้ซ้ำไม่หมดอายุ

time to learn play jolly phonics engbrain course

ใช้เวลา 6-8 สัปดาห์ จะจบหลักสูตร วิดีโอสามารถดูซ้ำได้ไม่มีหมดอายุ

teacher video jolly phonics engbrain course

ตรวจการบ้าน กว่า 42 ครั้ง (แก้ซ้ำ จนกว่าจะออกเสียงได้ถูกต้อง) ส่งการบ้านให้ครูตรวจ

คอร์สเรียนโฟนิกส์ สำหรับเด็ก
เรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายด้วยทฤษฎี

Multisensory Learning

dance phonics engbrain

เต้น ร้องเพลง ทำท่าประกอบสร้างความจำระยะยาว

1200 words phonics engbrain

ผสมคำ และถอดรหัส
7 กลุ่มเสียง
อ่านออก 1,200 คำ

voice exercise phonics engbrain

ออกหน่วยเสียงย่อย

Minimal Pairs phonics engbrain

ฝึกอ่านคู่เทียบเสียง

Decodable Readers phonics engbrain

นิทานถอดรหัสเสียง 
ในระบบ Jolly Phonics

Tongue twisters phonics engbrain

เทคนิคการฝึกลิ้นด้วยเทคนิคเดียวกับการฝึกในการพูดในที่สาธารณะ

Quitz phonics engbrain

เล่นเกมส์ทายคำศัพท์ Phonics

Q&A phonics engbrain

ฝึกถาม-ตอบลูก 
เกี่ยวกับการสอนโฟนิกส์
ด้วยภาษาอังกฤษ

Writing Skill phonics engbrain

สะสมคลังคำศัพท์โฟนิกส์ 
เรียบเรียงเขียนเป็นประโยค
ได้ด้วยตัวเอง

Dictation phonics engbrain

เขียนตามคำบอก
ทุกกลุ่มเสียง

เนื้อหาในคอร์สเรียน
Jolly Phonics by Krubow
ประกอบด้วย 56 บทเรียน ครอบคลุม 42 เสียงโฟนิกส์ ดังนี้

 • Week 1

  Jolly Group 1 s,a,t,i,p,n

 • Week 2

  Jolly Group 2 c/k, e, h, r, m, d

 • Week 3

  Jolly Group 3 g, o, u, l, f, b

 • Week 4

  Jolly Group 4 ai, j, oa, ie, ee, or

 • Week 5

  Jolly Group 5 z, v, ng, w, 00 (short sound), oo (long sound)

 • Week 6

  Jolly Group 6 y, x, ch, sh, th,(voiced), th(voiceless)

 • Week 7

  Jolly Group 7 y, x, ch, sh, th (voiced) and th (unvoiced)

 • Week 8

  ประโยคสอนลูกเพื่อการอ่านและการเขียน

 • Week 9

  Revision of Long Vowels Sounds and Game Activity

 • Week 10

  Revision of Long Vowels Sounds (er, or, oi, ou, air)

 • Week 11

  Tricky Words in Jolly Pupil Book

 • Week 12

  Soft C and Soft G

 • Week 13

  Soft C และ Soft G และ Consonant Digraphs

 • Week 14

  Silent Letter ตัวอักษรไม่ออกเสียง

 • Week 15

  วิธีเชื่อมเสียงคำเวลาพูด How to link words in speaking

 • Week 16

  16 เสียง schwa /ə/ สระพิเศษในภาษาอังกฤษ

วิธีเปิดใจเด็กน้อยวัย 0-12ขวบ ที่จะเติบโตเป็นอนาคต 100% ของประเทศนี้ ต้องเริ่มต้นด้วย “เสียง”

คอร์สเรียนโฟนิกส์ (Phonics) ในหลักสูตร Jolly Phonics ของครูโบว์ EngBrain

       ก่อนที่เด็ก ๆ จะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีนั้น พวกเขาต้องสามารถเชื่อมโยงเสียงของคำศัพท์เข้ากับเสียงของแต่ละตัวอักษรในคำศัพท์นั้น ๆ (ลองนึกดู เวลาเราอ่านหนังสือก็จะออกเสียงในใจใช่ไหม) ซึ่งจากสาเหตุนี้เอง ทำให้การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ phonics จะสามารถช่วยสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
 • ลูกอ่านออกเขียนได้ครบ 42 เสียงในระบบโฟนิกส์ภายใน 7-12 สัปดาห์
 • เมื่อจบหลักสูตร 42 เสียง สามารถอ่านคำศัพท์ได้มากถึง 1,200 คำ โดยไม่ต้องท่องจำ!
 • เพิ่มศักยภาพให้กับลูก ๆ ในการเรียนภาษาอังกฤษ

ปัญหาใหญ่ ในการให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆ

 • ลูกยังเรียนการท่อง A-Z แบบเดิม ๆ แล้วทำให้ผสมคำ อ่านออกได้เพียงสระเสียงสั้น แค่ a, e, i, o, u เท่านั้น (ซึ่งวิธีเดิมเรียนแบบ 26 ตัวอักษรนี้ จะทำให้คลังศัพท์มีจำนวนจำกัดมากๆ ลูกอ่านออกได้เพียง 150-180 คำ )
 • ลูกไม่กล้าเปล่งเสียง พูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษใด ๆ หรือ โต้ตอบกับ Teacher ที่โรงเรียน
 • ลูกอ่านข้อสอบที่โรงเรียนไม่ออก ตอบผิด กามั่ว
 • ลูกไม่อยากอ่านนิทานภาษาอังกฤษ เห็นหนังสือแล้ววิ่งหนี
 • ความมั่นใจถดถอย เพราะอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้

ที่สำคัญคือ ลูกไม่รู้เคล็ดลับเรื่อง “เสียง” และ การวางลิ้น เหมือนเด็กนานาชาติรู้ รู้ไหมว่า >> เด็กไทยมากกว่า 90% หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ ไม่รู้วิธีเรียนแบบใหม่นี้!

กดวิดีโอเพื่อให้คุณรู้จักวิธีการเรียนแบบโฟนิกส์ให้มากขึ้น

ข้อดีของการเรียนคอร์ส Jolly Phonics 

 • Jolly Phonics เป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่นิยมใช้ในโรงเรียนทั่วโลก และโรงเรียนนานาชาติในไทย นำเข้าจากประเทศอังกฤษ  ช่วยให้ลูกผสมคำได้ไว และหลากหลายขึ้นมากถึง 1,200 คำศัพท์ ด้วยการแบ่งคำศัพท์ออกเป็น 7 กลุ่มเสียง ผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยทฤษฎี Multi-sensory ที่ลูกจะสนุกสนานระหว่างช่วงฝึกการอ่านออกเสียง โดยไม่รู้สึกว่านี่เป็นการเรียน หรือต้องมารู้สึกทนนั่งทำการบ้าน!
 • ผู้ปกครองไม่ต้องเสียเวลาโน้มน้าวลูกให้เรียนภาษาอังกฤษอีกต่อไป เพราะเมื่อลูกรู้จักเพียง 6 เสียง 6 ตัวอักษรในกลุ่มแรก s a t i p n ลูกสามารถอ่านออกได้เองทันที  30 คำ อ่านนิทานได้ด้วยตัวเองอีก 3 เล่ม และเมื่อทำได้แล้วจะรักการเรียนกลุ่มเสียงถัดไปด้วยตนเอง  มี momentum ที่อยากฝึกอ่านให้ครบ จนจบ 7 กลุ่มเสียงตามลำดับ  
 • หากลูกออกเสียงได้ จะเป็นพื้นฐานแรกที่ปูเส้นทางการรักการอ่าน เมื่อเด็กไม่กลัวการถอดรหัสเสียงของตัวอักษรใดๆ เขาจะกล้าอ่าน และรักการอ่านทันที!
 • เพราะมนุษย์เราเริ่มต้นสื่อสารกันด้วยเสียง ไม่ใช่ paper เมื่อลูกมีพื้นฐานการวางลิ้นที่ถูกต้อง เด็กกล้าอ้าปากพูดและเปล่งเสียงแบบเจ้าของภาษา น้องจึงได้สำเนียงทันที

** ไม่ต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติก็สำเนียงเป๊ะได้ **

ทำไมต้องเรียนหลักสูตร Jolly Phonics กับครูโบว์ EngBrain

       คอร์สเรียน Jolly Phonics หลักสูตรของ EngBrain มีจุดแข็งที่แตกต่างชัดเจนดังต่อไปนี้ค่ะ ในแง่ของการเรียนรู้
 • เพราะว่าเด็ก ๆ ที่ได้รับ feedback จากครูผู้สอนโดยตรงนั้น จะพัฒนาได้ดีที่สุด เราจึงมีครูคอยแก้ไขการออกเสียงให้เด็กทีละคน ๆ ได้อย่างตรงจุด
 • คุณครูจะสื่อสารกับผู้เรียนแบบ 2 ทาง (two-way communication) การเรียนรู้จึงมีประสิทธิภาพสูงสุดตามไปด้วย
ในแง่ของผลลัพธ์ (และการวัดผล)
 • เน้นให้เด็กได้ผลลัพธ์จริง ด้วยการฝึกอ่าน ฝึกปฎิบัติไปด้วยกัน
 • วัดผลแสดงหลักฐานชัดเจน ว่าเด็กอ่านออกได้ตั้งแต่ workshop กลุ่มเสียงแรก การันตีน้องอ่านออกทันที! 
คอร์สออนไลน์ที่มีการ ตรวจการบ้าน
 • เด็กทุกคนจะได้ฝึกวางลิ้นของแต่ละหน่วยเสียงย่อย ฝึกคิด ฝึกถอดรหัสเสียงและผสมหน่วยเสียงย่อยออกมาเพื่อให้อ่านคำศัพท์ใด ๆ ออกได้ด้วยตัวเอง
 • ครูโบว์จะตรวจการอ่านออกเสียง คอยฟังเด็ก ๆ ออกเสียงกันอย่างจริงจัง รวมแล้วตรวจกว่า 42 ครั้ง!
 • เด็กจะไม่เบื่อกับการเรียนคนเดียวอีกต่อไป เพราะเรามีครูคอยตรวจสอบ และใส่ใจทุกขั้นตอน

ตัวอย่างการตรวจการบ้าน ที่ลูกๆ จะได้รับประสบการณ์ในช่วงระหว่าง
การเดินทางเพื่ออ่านออกเสียงได้ของเค้า

มาดูคำศัพท์ที่ลูกได้ฝึกอ่านกัน ในคอร์สนี้ดูนะคะ

Jolly-Phonics-42-Letter-Sound-1

รูปที่ 1 โชว์ 42 เสียงหลัก ที่ถูกแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มเสียงย่อย

pie girl online course jolly phonics engbrain
bat girl online course jolly phonics engbrain

       จากนั้นในแต่ละกลุ่ม ของ 7 กลุ่มเสียง  เราสามารถนำตัวอักษรในกลุ่มนั้น ๆ มาผสมกันให้เด็กลองอ่านได้ ซึ่งเด็กจะได้รู้จักการแยกหน่วยเสียงย่อย ผสมเสียงเพื่ออ่านออกมาเป็นคำได้ตรงสำเนียง  และทราบความหมายด้วยไปพร้อม ๆ กัน

pen boy online course jolly phonics engbrain
       อย่างในรูปข้างล่างนี้ กลุ่ม 1 ที่เริ่มด้วยตัวอักษรเพียง 6 ตัวอักษร แต่สามารถผสมกันเป็นคำศัพท์ได้ถึง 30 คำศัพท์ ในกลุ่ม 2 จะมี 7 ตัวอักษร (มี 6 เสียง) ซึ่งก็ผสมกันเป็นคำศัพท์ได้อีก 60 คำศัพท์
นั่นหมายความว่า น้อง ๆ สามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้ถึง  90 คำศัพท์ จากการเริ่มต้นศึกษาแค่ 13 ตัวอักษรแค่นั้นเอง (เทียบกับการร้องเพลงทั้ง 26 ตัวอักษรแล้ว จะเห็นว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าเป็นไหน ๆ) ยกตัวอย่างคลังศัพท์ในแต่ละกลุ่มเสียง
       ในขณะที่กลุ่มถัดไป ก็เพิ่มตัวอักษรและคลังคำศัพท์เข้าไปเรื่อย ๆ โดยจะมีกลุ่มพิเศษ ๆ ที่น่าสนใจอย่างกลุ่ม 4 กับ 7 โดยกลุ่ม 4 จะเปิดโอกาสให้ลูกรู้จักกับสระเสียงยาวแบบง่าย ๆ เช่น  ai, ee, ie, or หรือที่เราเรียกว่า vowel digraphs (สระสองตัวอยู่ติดกันอ่านออกเพียง 1 เสียง) ซึ่งจะทำให้ลูกเริ่มรู้จักศัพท์ที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ยังสามารถถอดรหัสเสียงออกมาได้ ส่วนกลุ่ม 7 จะเป็นสระเสียงยาวที่มีความท้าทายมากขึ้น อย่างเช่น ou oi ue er ar ที่ต้องใช้ประสบการณ์จากกลุ่มแรก ๆ มาช่วยในการเรียน นอกจากนี้แล้ว ครูโบว์ EngBrain ยังใจดีอีกแล้ว เพิ่มอีก 2 กลุ่มให้เด็ก ๆ ไปฝึกทำ ซึ่งได้แก่ กลุ่ม 8 เน้นเสียงควบกล้ำเสียงต้นกับเสียงท้าย ซึ่งเป็นเสียงที่คนไทยมีปัญหามากที่สุด Initial consonant blends (เสียงควบกล้ำพยัญชนะต้น)  เช่น block plan drive slide bright เป็นต้น และเสียง final consonant blends เสียงควบกล้ำพยัญชนะท้าย เช่น Milk, Field, Film เป็นต้น กลุ่ม 9 เป็น Tricky words คือเป็นคำที่พบเจอบ่อยร้อยละ 70-80% ของการอ่าน text ใดๆ แต่เราไม่สามารถใช้หลักโฟนิกส์ถอดเสียงและผสมคำให้ตรงกับการอ่านได้ ลูกต้องจำไปทั้งคำ

นี่คือสาเหตุหลัก ที่ทำให้คอร์ส Jolly Phonics ของ EngBrain สามารถทำให้ลูกอ่านออกได้มากถึง 1,200 คำได้ภายใน 7-15 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับอายุและพื้นฐานของเด็ก)

แต่ถ้าอยากศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Jolly Phonics ♥ คลิกได้ที่นี่เลย  

คอร์สเรียน Jolly Phonics เหมาะกับใคร

 • ครอบครัวสองภาษาที่อยากเห็นผลลัพธ์ วัดผลการอ่านออกเขียนได้ของลูกๆจริงจัง (ครบ 42 เสียงอ่านออก 1,200 คำทำได้) ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้เลย
 • บ้านที่จัดเวลาช่วงใดก็ได้ เพียง 15-25 นาทีต่อสัปดาห์ ให้ลูกๆมาเรียนรู้รับฟังเทคนิคจากครูโบว์ แล้วนำไปฝึกฝนกัน ด้วยกิจกรรมในข้อถัดไป
 • ครอบครัวที่รักการทำ workshop สนุกๆ ร้องเพลง เต้นทำท่าประกอบ ออกหน่วยเสียงย่อย ฝึกผสมเสียง ฝึกลิ้น ฝึกผสมคำ อ่านนิทานตามกลุ่มเสียง เขียนตามคำบอก เขียนประโยคยาวๆ และอื่นๆมากมายกว่า 10 กิจกรรมไปด้วยกัน ศึกษาวิธีการสอนโฟนิกส์เบื้องต้น คลิก เพื่อให้เข้าใจและเตรียมตัวก่อนเริ่มเรียน
 • ผู้ปกครองที่อยากเห็นผลชัดๆว่า ลูกวัย 3-12 ขวบ อ่านออกได้ทันทีในสัปดาห์แรกที่เรียน ลูกจะรู้สึกภูมิใจในตนเองมาก (อันนี้เห็นชัดๆจาก Feedback นักเรียนในคอร์สมากมาย จึงนำมาเล่าสู่กันฟัง)
 • ครอบครัวที่อยากเดินทางไปให้สุดในการเรียนโฟนิกส์หลักสูตรนานาชาติ จนจบหลักสูตร เรียนเป็นระบบจริงจัง ครบจบที่นี่ที่คอร์สเดียว
 • บ้านที่มีลูก 2 คน ในวัย 3-12 ขวบ เรียนพี่คู่น้องได้เลยค่ะ หรือสามารถเรียนคุณแม่ คู่กับลูกได้ ครูตรวจการบ้านให้ทั้งสองคน (การบ้านมี 2 ระดับ basic and advance)

Q & A คำถามที่พบบ่อย ของคอร์ส Jolly Phonics

 • ต้องมีพื้นฐานอ่านออกเขียนได้มาก่อนไหม

ครูโบว์ตอบ  ไม่ต้องนะคะ เด็กๆที่ไม่มีพื้นฐานเลย ไม่เคยอ่านออกเขียนได้เลย จะมาเริ่มต้นฝึกอ่านในคอร์สตั้งแต่กลุ่มเสียงสัปดาห์ที่ 1      เพียงสัปดาห์แรก น้องได้รู้จัก 6 เสียง 6 ตัวอักษร ก็สามารถอ่านออกได้ทันที 30 คำค่ะ และเขียนประโยคยาวๆ ได้มากถึง 10 ประโยค

 • พ่อแม่ไม่เก่งอังกฤษ สอนลูกไม่เป็น จะนำน้องเรียนได้ไหม

คำตอบ เรียนได้แน่นอนค่ะ เพราะคอร์สนี้คุณพ่อคุณแม่จะได้ฝึกตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนน้องๆในวัย  2-3 ขวบที่เพิ่งรู้จักแต่ละเสียงของตัวอักษรเลย สามารถเรียนไปพร้อมกับน้องๆได้ค่ะ ครูโบว์สอนเทคนิคและมี workshop พาทำไปทีละขั้นตอน ถ้าน้องๆวัย 3-4 ขวบทำได้ ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันจากใจคุณพ่อคุณแม่ได้รู้สึกเหมือนเริ่มต้นเรียนใหม่ และสร้างพื้นฐานให้แน่นแม่นยำไปด้วยกันค่ะ

เพราะในคอร์สครูโบว์จะสอนตั้งแต่การวางลิ้นของแต่ละเสียงของตัวอักษรเลย จึงไม่ต้องกังวลจะเปล่งเสียงไม่ได้ค่ะ

 • น้องมีพื้นฐานการออกเสียงมาบ้างคะ รู้จัก 26 เสียง 26 ตัวอักษรมาแล้ว คอร์สนี้เหมาะกับน้องไหมคะ

คำตอบจากใจครูโบว์ หากน้องรู้จัก 26 เสียงมาแล้วเป็นพื้นฐานที่น้องจะต่อยอดคอร์ส Jolly Phonics ได้ไวมากๆค่ะ เนื่องจากตอนนี้น้องผสมได้เพียงสระเสียงสั้น a e i o u ทำให้น้องอ่านออกได้เพียง 150-180 คำเท่านั้น หากน้องได้รู้จักสระเสียงยาว เช่น vowel digraphs ในระบบ Jolly phonics เช่น ai ee ie oa ue er or oi ou และพยัญชนะ consonant digraphs เช่น ch sh th qu น้องจะอ่านออกได้มากกว่า 1,200 คำค่ะ  ซึ่งช่วยต่อยอดให้น้องได้อ่านออกเร็วมากๆ

 • คอร์สจอลลี่โฟนิกส์ เป็นคอร์สเรียนโฟนิกส์คอร์สแรกของน้องเลยได้ใช่ไหมคะ

คำตอบ ถูกต้องที่สุดค่ะคุณแม่ ไม่ต้องมีพื้นฐานจากคอร์สใดๆมาก่อน เราให้น้องติดกระดุมเม็ดแรกของการเรียนภาษาด้วยการให้น้องมีความรู้เรื่องเสียงก่อน เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะ

 • คอร์สนี้เป็นคอร์สวิดิโอชมได้ตลอดชีพใช่ไหมคะคุณครู

คำตอบ ถูกต้องค่ะ ชมวิดิโอซ้ำเท่าไรก็ได้ ไม่มีลบกลุ่ม สมัครครั้งเดียวเป็นสมาชิกตลอดชีพค่ะ ปรึกษาครูโบว์ได้ตลอดเหมือนมีครูโบว์อยู่ใกล้ๆนะคะ

 • แม่จะได้รับอุปกรณ์ใดบ้างคะครู รายละเอียดเป็นอย่างไร เรียนกี่สัปดาห์โดยประมาณ ต้องเตรียมอุปกรณ์ใดบ้าง

คำตอบ พร้อมศึกษาจากโบร์ชัวร์นี้ไปด้วยกันค่ะ

Session Review

ความคิดเห็นจากคุณพ่อ คุณแม่ที่เข้ามาเรียนในคอร์สของเรา

ลูกชายชอบคอร์สนี้ค่ะ ร้องเพลงตามได้ อ่านศัพท์ได้หลายคำเลยค่ะ เข้าใจง่ายขึ้น ลูกชายบอกชอบครูโบว์สอน ฟังครูโบว์ทุกวันเลย ทำท่าตามด้วย ลูกจำคำศัพท์ได้หลายคำแล้ว ขอบคุณครูโบว์มากๆนะคะ ที่ทำคอร์สนี้มาช่วยให้เด็กๆ อ่านได้ง่ายขึ้นค่ะ
คุณแม่บีบี น้องเพชร
ลูกชายชอบคอร์สนี้ค่ะ ร้องเพลงตามได้ 6 เพลงสั้นๆ อ่านศัพท์ได้หลายคำเลยค่ะ เข้าใจง่ายขึ้น ลูกชายบอกชอบครูโบว์สอน มีร้องเพลงและเต้นด้วยสนุกสนานมากค่ะ
คุณแม่แอม น้องพฤกษ์
ตั้งแต่ซื้อหนังสือและได้เรียนจริงจัง กับการสอนของครูโบว์ บอกเลยลูกชาย 8 ขวบ จากจำตัวอักษรไม่ได้ อ่านไม่ออก ตอนนี้ดีขึ้นมากๆ และสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ชอบดูวิดีโอของครูโบว์ และ teacher Frank มาก นั่งดู อ่านตาม ทำตามคำแนะนำ ตอนนี้อาจจะไม่เก่งมาก แต่ดีกว่าเมื่อก่อนมากๆ ขอบคุณค่ะครูโบว์
คุณแม่ Chompunoot
ขอบคุณค่ะครูโบว์ สื่อการสอนของครูโบว์ดีทุกชุดเลยค่ะ น้องก้องชอบ แม่ก็ชอบค่ะ ตอนนี้แม่มีสื่อโฟนิกส์ของครูโบว์ทุกเช็ตเลย แบบฝึกหัด นิทาน บัตรคำ แม่จะคอยให้น้องฝึกอย่างต่อเนื่องนะคะ
คุณแม่กุ้ง น้องก้อง
ดีใจมากๆค่ะ ที่น้องพีคชอบภาษาอังกฤษ และน้องสามารถทำได้ดีด้วยค่ะ ไม่ได้มีการบังคับให้เรียนเลย น้องพีคชอบครูโบว์กับหลักสูตร Jolly Phonics และชุดหนังสือ บัตรคำ จากใจจริงเลยค่ะ
คุณแม่น้องพีค

Course Features

 • Lessons 50
 • Quizzes 0
 • Duration Lifetime access
 • Skill level Beginner
 • Language English, ไทย
 • Students 1027
 • Certificate Yes
 • Assessments Yes